فرم استخدام
لطفا تمامی کادر ها را با دقت و صداقت پر نمایید.

باید بیشترین طول رشته: 10 تا باشد.
اگر توضیح خاصی برای وضعیت نظام وظیفه دارید و نوع معافیت در این قسمت وارد کنید.
فرمت فایل باید PNG,JPG، بیشترین حجم 3000 کیلوبایت باشد.
توضیح تخصص
# در چه برنامه هایی تخصص دارید؟ تخصصتان در چه سطحی است؟ چند سال سابقه فعالیت در این زمینه دارید؟ گزینه ها
در چه برنامه هایی تخصص دارید؟ تخصصتان در چه سطحی است؟ چند سال سابقه فعالیت در این زمینه دارید؟ گزینه ها
با فشردن + آبی رنگ لیست مورد نظر باز میشود و شما میتوانید مشخصات مورد نیاز را وارد نمایید.

سوابق تحصیلی
# رشته تحصیلی * آخرین مقطع تحصیلی * محل تحصیل * نوع و نام موسسه محل تحصیل * گزینه ها
رشته تحصیلی * آخرین مقطع تحصیلی * محل تحصیل * نوع و نام موسسه محل تحصیل * گزینه هاسوابق کارهای قبلی
# در چه زمینه ای سابقه کار دارید؟ محل کار قبلی مدت گزینه ها
در چه زمینه ای سابقه کار دارید؟ محل کار قبلی مدت گزینه ها


فرمت فایل باید PDF، بیشترین حجم 3000 کیلوبایت باشد.
لطفا کد مورد نظر را در کادر سمت چپ وارد کنید.